ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโรงอาหารนิสิตแพทย์ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างเหมารถบัสพัดลม ขนาด 50 ที่นั่ง รับ ? ส่งนิสิต ระหว่าง มศว ประสานมิตร ไป ? กลับ มศว องครักษ์ และวิ่งรับส่ง ภายใน มศว องครักษ์ ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ? 1 สิงหาคม 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

RSS
1345678910Last