ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีโลกเสมือนสำหรับงานอุตสาหกรรมแห่งดิจิทัล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
1345678910Last