ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการระดับมัธยมศึกษา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์เทคโนโลยีเกษตร วิจัยและนวัตกรรม ห้องปฏิบัติการวิจัย และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
1345678910Last