ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในโพรงมดลูกแบบดูดชิ้นเนื้อได้พร้อมเครื่องจี้ไฟฟ้า ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
1345678910Last