ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง (สำหรับงานจิตวิทยาและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS