ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง พร้อมชุดควบคุมสถานการณ์จำลองและจอแสดงผล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง พร้อมชุดควบคุมสถานการณ์จำลองและจอแสดงผล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
12