ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงระบบเปียกและแห้งพร้อมเครื่องสแกนในห้องปฏิบัติการและซอฟท์แวร์สำหรับระบบทันตกรรม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ออกแบบครอบฟัน 3 มิติ และสร้างครอบฟันในการนัดหมายครั้งเดียว แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS