ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space) ชั้น 2-3 อาคารสำนักหอสมุดกลาง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์และผลิตสื่อนอกสถานที่เพื่อการสื่อสารสุขภาพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS