ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดระบบดิจิทัล พร้อมระบบควบคุมประจำอาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดระบบดิจิทัล พร้อมระบบควบคุมประจำอาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS