ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงสำหรับการจัดการแสดงงานดนตรีและศิลปวัฒนธรรม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงสำหรับการจัดการแสดงงานดนตรีและศิลปวัฒนธรรม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์และผลิตสื่อนอกสถานที่เพื่อการสื่อสารสุขภาพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ 1. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง 2. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง 3. เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง

RSS
12