ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า ประจำปี พ.ศ. 2565 (โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์เทคโนโลยีเกษตร วิจัยและนวัตกรรม ห้องปฏิบัติการวิจัย และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
1345678910Last