ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าและพีแอลซี สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนว 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
1345678910Last