ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย จำนวน 40 ตัว 2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Switch) จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะแบบไร้สาย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
First678911131415Last