ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปล่องลิฟต์ภายนอกอาคาร 16 ชั้น พร้อมติดตั้งลิฟต์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหอสมุดองครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 พร้อมติดตั้งระบบครุภัณฑ์ภาพและเสียงสำหรับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
12345678910Last