ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งแบตลิเธี่ยมไอออนฟอสเฟส (LiFePO4) ขนาดไม่น้อยกว่า 72V 432Ah ใช้กับรถสวัสดิการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (รถไฟฟ้า) จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
135678910Last