ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 พร้อมติดตั้งระบบครุภัณฑ์ภาพและเสียงสำหรับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
12345678910Last