ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายอาคาร 38 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ,ระบบป้องกันเครือข่าย คณะมนุษยศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก อาคาร 38 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ระบบเครือข่ายสำรองอาคาร 2 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
123468910Last