ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อชุดระบบกำจัดกลิ่นฟอร์มัลดีไฮด์และสารเคมีในห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
First234567891011Last