ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ และอุปกรณ์สำหรับงานออกแบบ และเขียนแบบสามมิติ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

RSS
First3456789101112Last