ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง หรือแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบเครื่องมือแพทย์ในกลุ่มเครื่องช่วยหายใจ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ และเครื่องตัดจี้ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
First45679111213Last