คำชี้แจง

  1. ข้อมูลมาจากการเชื่อมโยงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ในรูปแบบ RSS
  2. เริ่มดึงข้อมูลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศล่าสุด

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ และอุปกรณ์สำหรับงานออกแบบ และเขียนแบบสามมิติ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

RSS
First21222324252627282930