ประกาศล่าสุด

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ระบบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 85 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ระบบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 85 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประกอบกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์(อาคารF อาคารปฏิบัติการวิศวกรรม และอาคารH อาคารศูนย์วิศวกรรมนานาชาติบางส่วน) พร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

RSS
12345678910Last

หมายเหตุ

  1. ข้อมูลมาจากการเชื่อมโยงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ในรูปแบบ RSS
  2. เริ่มดึงข้อมูลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561