คำชี้แจง

  1. ข้อมูลมาจากการเชื่อมโยงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ในรูปแบบ RSS
  2. เริ่มดึงข้อมูลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศล่าสุด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 รายการ (บ่อบำบัดน้ำเสียอาคารหอพัก A และ B จำนวน 1 รายการ, บ่อบำบัดน้ำเสียห้องปฏิบัติการ ชั้น 10 จำนวน 1 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 รายการ (บ่อบำบัดน้ำเสียอาคารหอพัก A และ B จำนวน 1 รายการ, บ่อบำบัดน้ำเสียห้องปฏิบัติการ ชั้น 10 จำนวน 1 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
1345678910Last