คำชี้แจง

  1. ข้อมูลมาจากการเชื่อมโยงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ในรูปแบบ RSS
  2. เริ่มดึงข้อมูลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศล่าสุด

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งแบตลิเธี่ยมไอออนฟอสเฟส (LiFePO4) ขนาดไม่น้อยกว่า 72V 432Ah ใช้กับรถสวัสดิการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (รถไฟฟ้า) จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
135678910Last