คำชี้แจง

  1. ข้อมูลมาจากการเชื่อมโยงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ในรูปแบบ RSS
  2. เริ่มดึงข้อมูลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศล่าสุด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 พร้อมติดตั้งระบบครุภัณฑ์ภาพและเสียงสำหรับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

RSS
First234567891011Last